Ana Arının Kalitesini Etkileyen Etmenler Nelerdir?
Ana Arının Kalitesini Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Genotipin Uygunluğu:

Arıcılık konusunda ilerleme göstermiş olan ülkelerde ekonomik değeri belirlenmiş olan saf ırklar damızlık olarak kullanılmakla birlikte yine bazı üreticiler de ticari hibritler kullanmaktadır. Bu ticari hibritler yalnızca koloninin gelişmesi amacıyla kullanmaktadır. Ele alınan herhangi bir ırk ya da hibrit çeşidinin farklı koşullardaki verimliliği ile üreticinin kendi şartları altında yapmış olduğu üretimin aynı verimlilikte olacağının garantisi yoktur. Dünya üzerindeki en iyi ırk bile üreticinin kendi şartları altında yetiştirildiğinde yerli bir genotip kadar verimli olmayabilir. Bu sebepten ötürü ırk verimliliği konusunda yüzeysel bilgiler üzerine seçim yapmanın hayal kırıklığı oluşturabileceğini de düşünmek gereklidir. En doğru seçim ise üreticinin kendi şartları altında deneyerek başarılı olduğu ırklar üzerinde devam etmesi daha sağlıklı olacaktır.

Seleksiyon:

Arı ıslahı konusunda da diğer hayvanlarda olduğu gibi seleksiyon yapılması gerekmektedir. Seleksiyonun anlamı; ilerleyen zamanlardaki generasyonların ebeveynlerini belirlemektir. Arı ıslahında ilk etapta istenen özellikler tespit edilerek ( bal veriminin yüksek olması, ilkbahar gelişiminin hızlı olması, kışlama kabiliyetinin yüksek olması, hastalıklara karşı dirençli olması, sakin bir ırk özelliği taşıması vb.) morfolojik karakterlere bakılmaktadır. Elde edilmek istenen özellikler açısından aynı şartlar altında daha üstün olan kolonilerin ana arıları damızlık olarak seçilmektedir. Bu şekilde modern arıcılık teknikleri kullanılarak yüksek verimli arılar üretilir. Arı ıslahında önemli olan ise koloninin gelecek kuşaklara aktarılabilme özelliğini taşımasıdır. Yüksek verimli ırkların gelecek kuşaklara aynı şekilde ve hatta mümkünse verim özelliklerinin yükseltilerek aktarılması başarıyı getirir. Başarının sürekliliği için ise birkaç kuşağın denenmiş olması ve yöre koşullarına uyum sağlayabilen kalıtsal özellikleri kanıtlanmış kolonilerin seçilmesine dikkat edilmelidir.

Aşılanmış Olan Larva Yaşı:

Ana arı ve işçi arı larvası ilk an itibariyle ana arının daha sık ve sadece arı sütü ile beslenmesi açısından farklılık göstermektedir. Bu sebepten dolayı larva transferinin mümkün mertebe genç olması yani işçi arıya yönelik olarak beslenmemiş olmasına dikkat etmek gerekir. Larva yaşı büyüdükçe ana arının kalitesi düşer. Bu sebeple aşılama yapılacak larva 12-36 saatlik dilimde olan genç larvalardan seçilmelidir. 3-4 günlük larvalardan tercih edilerek elde edilen ana arılar diğerlerine nazaran küçük ve sperma sayısı yetersiz kalmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde aşı yapılmış olan larva yaşı ile ana arının vücut ağırlığı ve yumurtlama yeteneği arasındaki ilişki incelenmiş ve arasında doğrusal bir bağlantı olduğu saptanmıştır.

Kolonilerin Gücü ve Kondisyonu:

Ana arı kalitesine etki eden faktörler arasında larva transferi yapılmış olan koloninin gücü ve kondisyonu da yer almaktadır. Genç işçilerin fazla olduğu kolonilerde arı sütü üretimi daha yoğun olacağından ötürü ana arının kalitesi ve performansı daha yüksek olacaktır. Zayıf olan hastalıklara maruz kalmış ve uzun zaman ana arısı olmayan kolonilerde ana arı yetiştirme yapıldığında ana arının cüssesinin küçük olduğu ve kalitesinin düşük olduğu görülmektedir.

Transfer Edilen Larva Sayısının Etkisi:

Koloniler ne kadar güçlü olsa dahi bu kolonilere bir kez için maksimum 60 kadar aşılama yapmak gerekir. İdeali ise 30-45 arası larva aşılama transferi yapmaktır. Larva transferi artırıldığında aşılama randımanın da düşüklük gözlenmekle birlikte, ana arı kalitesinde azalma meydana gelmektedir. Bu sebepten dolayı 30-45 arası aşılamanın 4 gün aralıklara yapılması en uygunudur.


Mevsimsel Faktörler:

Ana arı yetiştiriciliği bakımından en uygun olan mevsim ise genç işçi arıların fazla olduğu ve besin kaynaklarının yeterli olduğu oğul mevsimidir. Yapılan araştırmalar sonucunda Çukurova Bölgesi kapsama alınarak ana arı yetiştiriciliği için en uygun ve randımanın yüksek olduğu dönemin Mart-Nisan ayları dönemi olduğu saptanmıştır. Nektar ve polen kaynaklarının yeterli olduğu ve erkek arı popülasyonunun yüksek olduğu dönemler seçilmelidir.

Kaynak: araştırma.tarımorman.gov


Ana Arının Kalitesini Etkileyen Etmenler Nelerdir? Ana Arının Kalitesini Etkileyen Etmenler Nelerdir? Reviewed by ArıveHayat on Şubat 01, 2019 Rating: 5

1 yorum:

  1. Ana Arının Kalitesini Etkileyen Etmenler yazınız çok teknik ve konuyu derinlemesine ele alan bir yazı olmuş.

    YanıtlaSil

Blogger tarafından desteklenmektedir.